Platsens historia - Fästningen vandrarhem

Platsens historia

Berget Wardberg, som fästningen är byggd kring, användes under långa tider som vaktberg där man kunde tända varningseldar om fienden närmade sig. Ordet ward betyder just vakt och berget fick senare ge namn åt staden nedanför.

I slutet av 1200-talet byggdes en borg på berget av den danske greven Jakob Nielsen och under medeltiden var stridigheterna kring platsen många. På 1570-talet, efter sammandrabbningar med svenskarna, gav den danske kungen order om att platsen skulle skyddas av en fästning och en lång byggperiod tog sin början. 1618 stod bygget med sina stenklädda jordvallar och imponerande bastioner färdigt. När freden i Brömsebro slöts 1645 bestämdes att Halland och Varberg skulle tillhöra Sverige.

Fångepoken

Redan på medeltiden placerades fångar i olika utrymmen i borgen och på fästningsområdet finns fortfarande ett par fängelsehålor från 1600-talet bevarade. Den stora fångepoken på fästningen inföll när lokalerna användes som straffängelse för livstidsfångar mellan 1848 och1881 då flera hundra interner kunde vistas här samtidigt. En del av dem arbetade hårt i stenbrottet nedanför fästningen. 

1856 byggdes Kronohäktet med celler för bara en eller två personer. Här placerades fångar som bara var häktade eller som avtjänade kortare straff. Idag är kronohäktet vandrarhem där du kan bo i de gamla cellerna.  

Det finns också mer moderna rum inredda i de gamla 1700- och 1800-talsbyggnader, som tidigare fungerat som bland annat bageri och lasarett.

Fästningen idag

Idag är Varbergs fästning ett populärt besöksmål med mycket att uppleva. Förutom Fästningens B&B/Vandrarhem med flera olika typer av boende- och konferensmöjligheter, finns på området idag en restaurang i Hus 13 och uppe vid borggården Hallands kulturhistoriska museum med utställningar, museishop och kafé. Här kan du exempelvis lära dig mer om platsens historia och möta Bockstensmannen från medeltiden. Sommartid har museet ett stort visningsutbud med dramatiserade vandringar, fästningsvisningar, barnföreställningar och mycket annat. Programmet hittar du på museets hemsida: www.museumhalland.se